FOTO A BORDO Mentes Unidas

No Planeta B

"Unir ments, salvar mars: la connexió entre la saviesa i la creativitat humanes i la protecció dels oceans".

Collage de Pablo Mendioroz Peña , Descripció de Valérie Itey

50,00 €
costos d'enviament exclosos