Economia Blava

2024-04-29

Contaminació Marina

El 86% de l'aigua està contaminada per l'activitat feta per l'home amb grans quantitats de contaminants, residus sòlids, micro plàstics i grans emissions de carboni. La contaminació marina és una combinació de productes químics i residus d'activitats fetes per l'home amb danys al medi ambient, a la salut de tots els organismes i a les estructures econòmiques a tot el món. La major part d'aquesta contaminació prové de fonts terrestres -rentades o volades a l'oceà, però també de productes marins.

Contaminació per Plàstic

Molts productes marins es basen principalment en plàstic, degradant-se lentament per les forces naturals en microplàstics que s'alliberen al mar. La contaminació per plàstics és una crisi ambiental global que amenaça la salut dels oceans, la salut de les espècies marines, la seguretat i la qualitat dels aliments, la salut humana, el turisme costaner i contribueix al canvi climàtic. Hi ha una necessitat urgent d'esforços per reduir el consum de plàstic, millorar la gestió de residus i promoure alternatives sostenibles per salvaguardar la salut dels nostres oceans.

Hidrocarburs i Metalls Pesants

La contaminació per hidrocarburs i metalls pesants en el mar representen amenaces significatives per als ecosistemes marins. Els hidrocarburs, sovint originats per vessaments de petroli i abocaments industrials, poden tenir efectes devastadors en la vida marina. Aquests contaminants poden recobrir les superfícies dels organismes marins, interrompent els seus mecanismes respiratoris i d'alimentació. Els abocaments de petroli, en particular, poden causar danys duradors als hàbitats costaners i danyar peixos, mamífers i aus marines. D'altra banda, metalls pesants com el mercuri, el plom i el cadmi, alliberats principalment a través de processos industrials i escorrentia, s'acumulen en sediments marins i organismes. Aquests metalls suposen greus riscos per a la salut de la vida marina i poden entrar en la cadena alimentària humana, afectant la seguretat dels aliments marins. Les mesures efectives per prevenir i mitigar la contaminació per hidrocarburs i metalls pesants són crucials per preservar la salut i la biodiversitat dels nostres oceans.

Economia Blava

La missió de Clic Recycle és fomentar una economia blava sostenible i pròspera. El nostre compromís gira al voltant d'implementar solucions innovadores que prioritzin la conservació del medi ambient alhora que aprofitin l'ampli potencial dels nostres oceans. A través de pràctiques responsables de reutilització de residus transformades en mètodes d'aqüicultura respectuosos amb el medi ambient, pretenem minimitzar els residus i la petjada ecològica dels nostres productes. El nostre enfocament integral no sols dona suport a la salut dels ecosistemes marins, sinó que també contribueix al benestar econòmic de les comunitats. Mitjançant la integració de tecnologies d'avantguarda i estratègies conscients amb el medi ambient, ens esforcem per aconseguir un equilibri harmoniós entre el desenvolupament econòmic i la preservació del nostre preciós medi marí. Uneix-te a nosaltres en el camí cap a una economia blava resistent i sostenible, on la custòdia ambiental i la prosperitat econòmica conviuen sense problemes.

Solucions Alternatives

CLIC SEA - Amb un programa d'utilització de residus que transforma els residus en productes i solucions per descarbonitzar el planeta. La nostra missió és crear productes que equilibrin el creixement econòmic amb la sostenibilitat ambiental i donin suport al paper vital que els oceans juguen en la vida a la Terra. Les nostres solucions de descontaminació marítima són un desenvolupament de tecnologies respectuoses amb el medi ambient per garantir la salut a llarg termini dels ecosistemes marins. A través del nostre sistema de gestió de residus recollim els residus de pèl humà, un recurs regeneratiu abundant amb qualitats naturals d'absorció i el transformem en solucions d'ecodisseny.

Sistema modular de Barreres i Filtres de Descontaminació per a Ports i Ports - Un sistema de barreres i filtres de descontaminació modulars fabricats a partir de materials orgànics que absorbeixen i eliminen de manera natural hidrocarburs i metalls pesants del mar. Solució modular per a ports i ports petits i grans.

Es tracta d'una alternativa ecològica ecològica que pot eliminar l'ús de polipropilè que s'utilitza en productes existents. Integrat amb un sistema de sensors que recull i rastreja dades essencials de qualitat de l'aigua i una plataforma digital amb anàlisi d'impacte econòmic i ambiental que ofereix als usuaris una visió de l'eficiència i l'impacte econòmic i ambiental del producte.

Contacta amb nosaltres per obtenir detalls i solucions personalitzades que s'adaptin a les teves necessitats!