Waarom Haar?

29-04-2024

Onze planeet herbergt een exponentiële hulpbron van 8,1 miljard mensen. Elk jaar wordt er wereldwijd 2,2 miljard kg haarafval gegenereerd door kapsalons en belandt op stortplaatsen of wordt verbrand, wat aanzienlijke schade aan ons milieu veroorzaakt.

Haarafval wordt tegenwoordig meestal naar stortplaatsen gestuurd of verbrand, wat aanzienlijke schade aan ons milieu veroorzaakt. Wanneer menselijk haarafval in plastic zakken wordt gegooid en op stortplaatsen terechtkomt, ontstaat er methaan, een krachtig broeikasgas dat vrijkomt in de atmosfeer. Wanneer menselijk haarafval wordt verbrand, komen er ook extreem giftige gassen vrij die de luchtkwaliteit verslechteren. Bovendien kan het afvoeren en waterwegen verstoppen. Wanneer haar op stortplaatsen uiteenvalt, vergroot dit de kans dat nitraat in grondwaterlagen en ondergrondse rivieren terechtkomt. Aan de andere kant komen bij brandend haar extreem giftige gassen vrij en verslechtert de luchtkwaliteit vanwege allergenen en verontreinigende stoffen (Kohli 2008).

Sta eens stil bij dit verrassende feit: ongeveer 3 kilo mensenhaar bevat 500 gram stikstof, evenveel als 45-90 kilo koeienmest. Het recyclen van haar betekent het verminderen van de negatieve impact die haar heeft op het milieu wanneer het op stortplaatsen wordt gegooid of wordt verbrand.

Mensenhaar is ook een veelzijdige, waterdichte, niet-geleidende, corrosievrije, brandwerende, sterke, duurzame natuurlijke vezel die kan concurreren met producten als vezelplaat met gemiddelde dichtheid, glasvezel, polymeren en aluminium.

Menselijk haar kan worden gerecycled en omgezet in nieuwe producten met veel mogelijke toepassingen, maar het haar moet wel op een verantwoorde manier worden weggegooid om eventuele milieurisico's te beperken. Via onze recyclingservice voor haarafval hebben we een innovatieve formule om biologische ecoproducten te creëren voor het behoud van de zee, regeneratieve landbouw en natuurlijke vezelproducten voor design en architectuur die de negatieve impact op het milieu minimaliseren.