Regeneratieve Landbouw en Groene Economie

29-04-2024

Kunststof in de Landbouw

Als gevolg van de klimaatverandering is 70% van het land veranderd, waardoor bodemerosie ontstaat en er ter compensatie grote hoeveelheden water, meststoffen en kunststoffen moeten worden gebruikt. In de landbouw zijn mulchfilms een veelgebruikt hulpmiddel voor temperatuurregeling, vochtbehoud en onkruidonderdrukking in de landbouw. Het veelgebruikte polyethyleen met lage dichtheid (PE) in plastic mulchfilms is weliswaar kosteneffectief en duurzaam, maar lastig terug te winnen en niet biologisch afbreekbaar. Dit wijdverbreide gebruik van niet-biologisch afbreekbare kunststoffen heeft geresulteerd in aanzienlijke milieuverontreiniging, microplastics, bodemerosie, verminderde waterinfiltratie en verminderde microbiële activiteit. Er ligt een economische en ecologische nadruk op de behoefte aan duurzame alternatieven in de landbouw om deze dringende problemen aan te pakken.

Regeneratieve Landbouw

Regeneratieve landbouw is een term voor holistische landbouw- en veeteeltpraktijken die de biodiversiteit in aangetaste bodems herstellen, de natuurlijke organische stof in de bodem opnieuw opbouwen, de watercyclus verbeteren en, door middel van fotosynthese, koolstof uit de atmosfeer naar de bodem halen waar het wordt opgeslagen. De basis van regeneratieve landbouw is een landbeheerfilosofie die het verbeteren van de bodemgezondheid inhoudt en tegelijkertijd de nutriëntendichtheid en de veerkracht van gewassen vergroot. Dit kan worden bereikt door bestaande plastic producten in de landbouw te vervangen door biologische en veganistische alternatieven.

Duurzame Alternatieven

Veganistisch biologisch afbreekbare mulchsoorten in de landbouw bieden een ecologisch duurzaam en toch efficiënt alternatief voor conventionele polyethyleen (PE) mulchsoorten. Ze zijn gemaakt van plantaardige materialen en dragen bij aan een gezonder milieu doordat ze na verloop van tijd op natuurlijke wijze worden afgebroken, waardoor plastic afval wordt geminimaliseerd en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Het verbetert de gezondheid van de bodem, omdat de mulches de bodem verrijken met organisch materiaal, waardoor de structuur en vruchtbaarheid worden verbeterd en plasticresten na de oogst worden geëlimineerd, wat bodemerosie helpt voorkomen en een duurzamer landbouwecosysteem ondersteunt.

Bovendien sluit het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen in veganistische, biologisch afbreekbare mulchs aan bij de principes van een circulaire economie, waardoor gebruikers een oplossing worden geboden die niet alleen de milieuproblemen aanpakt, maar ook aansluit bij de groeiende vraag naar milieuvriendelijke landbouwpraktijken.

VEGAN BIOLOGISCH AFBREEKBARE MULCH

CLIC LAND biedt een veganistische, biologisch afbreekbare mulch voor regeneratieve landbouw, wijngaarden, tuinen en diverse toepassingen voor architectuur en design. Het biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van het verminderen van de CO2-uitstoot en het waterverbruik, het verbeteren van het gebruik van hulpbronnen en het herstellen van land in diverse industrieën. Het is volledig veganistisch en biologisch afbreekbaar en verkrijgbaar in meerdere afmetingen om aan verschillende toepassingen en behoeften te voldoen. Een alternatief om het gebruik van plastic mulch uit meerdere industrieën te elimineren. Ingebed met een sensorsysteem dat essentiële gegevens verzamelt over watergebruik, bodemkwaliteit en een digitaal platform om gegevens bij te houden.

We transformeren haarafval via ons speciale recyclingprogramma met gesloten kringloop in een biologisch afbreekbare mulchmat via een specifiek industrieel proces en een unieke formule.