Circulaire Economie

29-04-2024

De circulaire economie is een systeem waarin materialen nooit afval worden en de natuur wordt geregenereerd. In een circulaire economie worden producten en materialen in omloop gehouden door middel van processen als onderhoud, hergebruik, renovatie, herfabricage, recycling en compostering.

De circulaire economie pakt de klimaatverandering en andere mondiale uitdagingen aan, zoals het verlies aan biodiversiteit, verspilling en vervuiling, door economische activiteit los te koppelen van de consumptie van eindige hulpbronnen. In onze huidige economie halen we materialen uit de aarde, maken er producten van en gooien ze uiteindelijk weg als afval – het proces is lineair. In een circulaire economie daarentegen voorkomen we überhaupt dat er afval wordt geproduceerd.

De missie van Clic Recycle is het bevorderen van een duurzame en bloeiende circulaire economie waarin materialen nooit afval worden en de natuur wordt geregenereerd. Onze toewijding draait om het implementeren van innovatieve oplossingen die prioriteit geven aan milieubehoud en tegelijkertijd het enorme potentieel benutten van een waardevolle en overvloedig beschikbare regeneratieve hulpbron: menselijk haar. Door verantwoorde praktijken van hergebruik van afval om te zetten in organische, milieuvriendelijke oplossingen, streven we ernaar om afval en ecologische voetafdruk te minimaliseren, waarbij deze producten kunnen bijdragen aan het elimineren van het gebruik van plastic in veel industrieën.