Blauwe Economie

29-04-2024

Mariene Vervuiling

86% van het water is vervuild door door de mens veroorzaakte activiteiten met grote hoeveelheden verontreinigende stoffen, vast afval, microplastics en grote koolstofemissies. Zeevervuiling is een combinatie van chemicaliën en afval van door de mens veroorzaakte activiteiten met schade aan het milieu, de gezondheid van alle organismen en aan economische structuren wereldwijd. Het grootste deel van deze vervuiling is afkomstig van landbronnen – aangespoeld of in de oceaan geblazen – maar ook van mariene producten.

Plastic Vervuiling

Veel maritieme producten zijn grotendeels gebaseerd op plastic en worden door natuurlijke krachten langzaam afgebroken tot microplastics die in de zee terechtkomen. Plasticvervuiling is een mondiale milieucrisis die de gezondheid van de oceanen, de gezondheid van mariene soorten, de voedselveiligheid en -kwaliteit, de menselijke gezondheid en het kusttoerisme bedreigt en bijdraagt ​​aan de klimaatverandering. Er is dringend behoefte aan inspanningen om de plasticconsumptie terug te dringen, het afvalbeheer te verbeteren en duurzame alternatieven te bevorderen om de gezondheid van onze oceanen te beschermen.

Koolwaterstoffen en Zware Metalen

De vervuiling door koolwaterstof en zware metalen in de zee vormt een aanzienlijke bedreiging voor de mariene ecosystemen. Koolwaterstoffen, vaak afkomstig van olielekken en industriële lozingen, kunnen verwoestende gevolgen hebben voor het leven in zee. Deze verontreinigende stoffen kunnen de oppervlakken van mariene organismen bedekken en hun ademhalings- en voedingsmechanismen verstoren. Vooral olielozingen kunnen leiden tot langdurige schade aan kusthabitats en schade toebrengen aan vissen, zoogdieren en zeevogels. Aan de andere kant hopen zware metalen zoals kwik, lood en cadmium, die voornamelijk vrijkomen bij industriële processen en afvoer, zich op in mariene sedimenten en organismen. Deze metalen vormen ernstige gezondheidsrisico's voor het leven in zee en kunnen in de menselijke voedselketen terechtkomen, wat gevolgen heeft voor de veiligheid van zeevruchten. Effectieve maatregelen om de vervuiling door koolwaterstoffen en zware metalen te voorkomen en te beperken zijn van cruciaal belang voor het behoud van de gezondheid en de biodiversiteit van onze oceanen.

Blauwe Economie

De missie van Clic Recycle is het bevorderen van een duurzame en bloeiende blauwe economie. Onze toewijding draait om het implementeren van innovatieve oplossingen die prioriteit geven aan milieubehoud en tegelijkertijd het enorme potentieel van onze oceanen benutten. Door verantwoorde praktijken van hergebruik van afval om te zetten in milieuvriendelijke aquacultuurmethoden, streven we ernaar het afval en de ecologische voetafdruk van onze producten te minimaliseren. Onze alomvattende aanpak ondersteunt niet alleen de gezondheid van mariene ecosystemen, maar draagt ​​ook bij aan het economische welzijn van gemeenschappen. Door het integreren van geavanceerde technologieën en milieubewuste strategieën streven we naar een harmonieus evenwicht tussen economische ontwikkeling en het behoud van ons kostbare mariene milieu. Ga met ons mee op reis naar een veerkrachtige en duurzame blauwe economie, waar milieubeheer en economische welvaart naadloos naast elkaar bestaan.

Alternatieve Oplossingen

CLIC SEA - Met een programma voor afvalgebruik dat afval omzet in producten en oplossingen om de planeet koolstofvrij te maken. Onze missie is om producten te creëren die economische groei in evenwicht brengen met ecologische duurzaamheid en de cruciale rol ondersteunen die oceanen spelen in het leven op aarde. Onze oplossingen voor zeezuivering zijn een ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën om de gezondheid van mariene ecosystemen op de lange termijn te garanderen. Via ons afvalbeheersysteem verzamelen we menselijk haarafval, een overvloedige regeneratieve hulpbron met natuurlijke absorptiekwaliteiten, en transformeren we dit in oplossingen voor ecologisch ontwerp.

Modulair systeem van ontsmettingsbarrières en filters voor havens en havens - Een systeem van modulaire ontsmettingsbarrières en filters gemaakt van organische materialen die op natuurlijke wijze koolwaterstoffen en zware metalen uit de zee absorberen en verwijderen. Modulaire oplossing gemaakt voor zowel kleine als grote havens.

Dit is een biologisch eco-alternatief dat het gebruik van polypropyleen dat in bestaande producten wordt gebruikt, kan elimineren. Ingebed met een sensorsysteem dat essentiële gegevens over de waterkwaliteit verzamelt en volgt, en een digitaal platform met analyse van de economische en ecologische impact, biedt het gebruikers inzicht in de efficiëntie en de economische en ecologische impact van het product.

Neem contact met ons op voor meer informatie en oplossingen op maat die bij uw behoeften passen!