Uitdagingen voor het recyclingprogramma


Onze speciale uitdagingen sluiten de cirkel omdat er niets wordt gecreëerd, niets verloren gaat, alles wordt getransformeerd.

Wij zijn de eerste recycling keten van menselijk haar sinds 2020 in Spanje.


Clic recycle investeert in de voornaamste acties om de opwarming van de aarde tegen te gaan. We zijn grotendeels geïnspireerd door het IPCC-rapport, dat vijf gebieden aanwijst die de meeste broeikasgassen uitstoten: transport, huisvesting, industrie, energie en landbouw.


De haven van Barcelona is verdeeld in vijf gebieden: de burgerhaven (Port Vell), de handelshaven (voornamelijk containervracht), de cruisehaven (toeristisch), de energiehaven en de logistieke haven.

We hadden het geluk om menselijk haar achter te laten in het "Ateneus centrum" in Barcelona om de eigenschappen van menselijk haar beter te bestuderen;


Duurzame ontwikkeling is een concept dat voor het eerst verscheen in 1987 met de publicatie van het Brundtland-rapport, dat waarschuwde voor de negatieve gevolgen van economische ontwikkeling en globalisering voor het milieu en mogelijke oplossingen probeerde te vinden voor de problemen die voortkwamen uit industrialisatie en bevolkingsgroei.