Korte geschiedenis van Clic Recycle


Het is ontstaan uit het verlangen om een schonere wereld voor onze kinderen achter te laten, om niet langer overvloedig afval te zien, om een nieuwe manier van consumeren aan te leren, om te zorgen voor en verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat we maar één planeet hebben.

Ons doel is om nul afval te hebben, of om de "Chiffoniers" te hergebruiken die afval omzetten in een grondstof.

We hebben ook uitdagingen gecreëerd voor twee sectoren #cleanbeauty en #horeca om onze creativiteit te gebruiken. Om nieuwe middelen te creëren, om onze planeet te regenereren en onze creatieve verbeelding te activeren.

Wij stellen een toekomst voor naar een afvalvrije wereld door het concept van herleven en hergebruik, gecombineerd met innovatieve recyclingprocessen, met als doel de nuttige levensduur van producten te verlengen en de milieu- en sociale problemen als gevolg van de accumulatie van afval te verminderen.

Wij besloten een manier te zoeken om mensen hun afval te laten herwaarderen zoals onze grootouders dat deden. Wij willen onszelf consolideren als een van de grootste platforms voor afvalverwerking, een vintage air geven van een tijdperk waarin elk voorwerp iets betekende, en elk afval een kans.

In de jaren zestig was het gebruikelijk om glazen verpakkingen na gebruik in te leveren bij winkels om een deel van de kosten terug te krijgen. Een culturele realiteit die het milieu hielp en die nu een ideaal is. Laten we leren van onze grootouders.

Beter produceren, beter consumeren, beter hergebruiken, beter recyclen

De toekomst van recycling hangt af van ons allemaal; van een evolutie van de recyclinggewoonte door erkenning of stimulering. Met dit systeem bevorderen wij onze inzet voor de circulaire economie en maken wij ons de ambitieuze milieudoelstellingen van de Europese richtlijnen eigen.

Wij zijn Clic Recycle, vrouwen die zich hebben verenigd om een nieuw leven zonder afval mogelijk te maken, in een tijd waarin verandering meer dan ooit noodzakelijk is.
Wij werken aan oplossingen die de samenleving ertoe bewegen afval te erkennen en een ander leven te geven, zodat we trots kunnen zijn op het verleden en de toekomst.


Buiten het platform werken we samen met bijvoorbeeld scholen, kappers, spa's, industrieën, horeca, organisaties om hen oplossingen te bieden om de afvalproductie te verminderen.


Wij maken ook nieuwe producten met dit afval of laten onze partners met ons samenwerken om die op hun website te verkopen. U zult versteld staan van alle nieuwe bedrijven die met deze nieuwe ecologisch verantwoorde producten voor de planeet zorgen.


In beide gevallen is het de missie van het bedrijf om belemmeringen voor afvalrecycling op alle niveaus weg te nemen.

Dank u voor uw vertrouwen en uw hulp bij onze groei!Wordt Clic Recycler