nl-RECUWASTE

03-02-2022

Wat is RECUWASTE?

RECUWASTE is het toonaangevende internationale congres over grondstof- en afvalbeheer, georganiseerd door het Maresme Waste Consortium.

In deze editie van 2021 ging RECUWASTE in op de (R)evolutie van hulpbronnen en hoe veranderingen in productie en consumptie, in het kader van het paradigma van de circulaire economie, de afvalsector ingrijpend zullen veranderen en alle actoren - van overheden en organisaties tot consumenten - zullen verplichten anders te denken, te werken en te handelen. Ook de mogelijkheden en de stand van zaken van de nieuwste technologieën en innovatie toegepast op het beheer van hulpbronnen door overheden en particuliere exploitanten werden in kaart gebracht.

Clic Recycle was erg onder de indruk van de presentaties van Giorgos Kallis en de visie van degrowth,

Zowel de naam als de theorie van degrowth zijn er expliciet op gericht om het milieubeleid te politiseren. Duurzame ontwikkeling en haar meer recente reïncarnatie, 'groene groei', depolitiseren echte politieke tegenstellingen tussen alternatieve visies voor de toekomst. Ze maken milieuproblemen technisch en beloven win-win oplossingen en het onmogelijke doel om economische groei te bestendigen zonder het milieu te schaden.

De vergroening van de samenleving, zo stellen de voorstanders van degrowth, gaat niet over het implementeren van alternatieve, betere of groenere ontwikkeling. Het gaat om het bedenken en implementeren van alternatieve visies op moderne, op groei gebaseerde ontwikkeling;

Ecologie versus moderniteit;

De Franse pers heeft Barcelona gepositioneerd als het mekka van deze trend.