nl -Gemeenschapsdienst voor scholen: klimaatverandering

16-07-2022

Nadenken over de meest effectieve communicatiestrategieën om het probleem van klimaatverandering over te brengen aan leerlingen. Specifieke onderwijsactiviteiten over klimaatverandering ontwerpen. Specifieke leermiddelen over klimaatverandering ontwerpen...
.

We hebben dit het hele jaar door gedaan met verschillende scholen en instituten.

We zijn al meer dan 150 uur bezig met bewustwording.

Een van de essentiële acties om voor de ruimte om ons heen te zorgen en deze te beschermen, is het vergroten van het bewustzijn over het belang van het milieu;

Wat is milieu educatie?

Milieueducatie werd geboren in de Verklaring van Stockholm in 1972. Sindsdien is 26 januari de Wereld-milieu-educatie-dag, een dag die elk jaar belangrijker wordt om burgers bewust te maken van het belang van zorg voor en bescherming van de ruimte om ons heen. Omdat ze deel uitmaken van ons leven en wij deel uitmaken van hen. De natuur is ons verleden, ons heden en onze toekomst.

Adequate milieueducatie moet daarom gericht zijn op een optimaal en verantwoord gebruik van hulpbronnen. Omdat sommige natuurlijke hulpbronnen zoals drinkwater schaars zijn. Recycling en een optimaal gebruik van het afval dat we produceren moeten ook worden gestimuleerd. Kortom, we moeten mensen ervan bewust maken hoe belangrijk het is om hun individuele bijdrage aan vervuiling te verminderen, een van de factoren die klimaatverandering veroorzaken. Omdat de zorg voor de planeet een zaak is van iedereen, is milieueducatie niet alleen voor kinderen; integendeel, het is een taak waar ook volwassenen zich voor moeten inzetten. Er zijn altijd manieren om te leren over ecologisch gedrag.

Hier ontwikkelen we een reeks vragen en een praktisch klimaatveranderingsvraagstuk voor steden als Barcelona.