nl-Nieuwsbrief Penedès

04-03-2022

Nieuwsbrief Penedès

#PenedèsCircular is een programma dat bedrijven helpt bij het opstarten van een transformatief proces naar een circulaire economie en industriële symbiose als strategie voor concurrentie en economische groei. Door middel van een mix van acties in verschillende formaten helpt het bedrijven en ondernemers die nog niet in dit stadium zijn om op te starten, en het helpt ook degenen die al begonnen zijn in de circulaire economie met projecten die zullen leiden tot hun overgang naar circulariteit;

Ze willen vaststellen welke behoeften en kansen er bestaan in het productieweefsel van de regio om de overgang naar de circulaire economie te maken. Daarom willen ze weten wat de bedrijven in de regio genereren (afval, thermische processen, logistiek en verspilde machines...) om een diagnose te ontwikkelen die hen vervolgens zal helpen om een werkplan te ontwikkelen dat nuttig en haalbaar is op sociaal, economisch en milieu niveau. Het project zal hen ook helpen om een werkplan te ontwikkelen dat nuttig en haalbaar is op sociaal, economisch en milieu niveau;

Dit is een weg die met alle sociaaleconomische actoren moet worden afgelegd;

Samenwerking en innovatie zijn essentieel in de transformatie naar de circulaire economie;

Clic Recycle kon bij deze gelegenheid zijn kurkuitdaging presenteren om te ontwikkelen met de HORECA-sector en de wijnindustrie. Hij presenteerde ook de actie die werd uitgevoerd met de gemeenteraad van Haro in La Rioja en de samenwerking met de gemeenteraad en scholen om de circulaire economie met directe ervaring uit te leggen.