nl-Opruim- en bewustmakingswerk voor onderwijsinstellingen

08-08-2022

Wat zijn gemeenschapsdiensten?

Gemeenschapsdiensten zijn activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van een gemeenschap met als doel in haar behoeften te voorzien en te proberen haar problemen op te lossen. Over het algemeen worden deze activiteiten uitgevoerd door studenten die een beroepsloopbaan volgen. Ze passen de kennis toe die ze tijdens hun opleiding hebben ontwikkeld, met de bedoeling om samen te werken en sociaal welzijn op het platteland te bereiken.

De gemeenschappen waarin ze deze activiteiten uitvoeren hebben een bijzonderheid, en dat is dat ze deze hulp nodig hebben vanwege handicaps of achterstanden van de mensen die deel uitmaken van de gemeenschap.

Deze activiteit bevordert burgerplicht bij alle mensen, waardoor ze zich inzetten om de gemeenschap te verbeteren. Het ontwikkelt hun gevoel van samenwerking en relevantie met het duidelijke doel om de problemen in de gemeenschappen aan te pakken.

Wie voert gemeenschapsdiensten uit?

Omdat er bepaalde beperkingen zijn in gemeenschappen, zijn gemeenschapsdiensten ontworpen om de mensen die er wonen te helpen zichzelf in de toekomst te verbeteren. De instellingen die wat gemeenschapsdiensten zijn, zijn niet alleen dezelfde als die welke we als liefdadigheidsorganisaties zouden beschouwen, maar daarnaast kan de dienst ook van andere soorten entiteiten komen.

We horen vaak dat community service het resultaat is van sancties die zijn opgelegd aan mensen die kleine overtredingen hebben begaan en geen strafblad hebben. Dit is dus een manier om verschillende mensen niet reguliere vrijwilligersactiviteiten te zien doen.

Een andere manier om te zien wat een taakstraf is, is door te kijken naar studenten wanneer ze studiepunten moeten invullen die gerelateerd zijn aan deze activiteit als een academische stage. In deze gevallen zijn ze niet gewoon vrijwilligerswerk aan het doen, het zijn activiteiten die hand in hand gaan met wat er geleerd wordt in carrières en die nuttig kunnen zijn voor een gemeenschap.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het hebben van kennis over community services en de behoeften van een gemeenschap. Aan de ene kant ben je in staat om een leiderschapspositie in te nemen, je gevoel van eigenwaarde te versterken en zinvol te leren op een holistische manier. Je bent ook meer ondersteunend en laat je betrokkenheid bij de gemeenschap groeien met je burgerlijke ethiek.

Aan de andere kant kun je vanuit je dienstverlening kennis ontwikkelen die toegepast kan worden in het academische veld. Je hebt de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van samenlevingen en deel uit te maken van de sociale beweging waar de collectiviteit zo om vraagt.